فراخوان خرید تجهیزات از تولید کنندگان داخلی

فراخوان خرید تجهیزات از تولید کنندگان داخلی

در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی وهمچنین بر اساس موارد تصریح شده در مصوبه شماره 1 جلسه شماره 163 مورخ 29/2/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی(CRA) با موضوع حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ایران سولار از کلیه شرکت های فعال در امور تدارکاتی و تامین، و سایر زمینه های مرتبط دعوت به همکاری می نماید تا از طریق پر نمودن فرم جدول شناسایی فعالان داخلی و ارسال آن به ادرس ایمیل info@iransolar.ir پس از بررسی های اولیه، کالا یا خدمات مورد نیاز از طریق فعالان داخلی تامین گردد.

 

                                                         فهرست کلیه تجهیزات فعال مورد نیاز
تاریخ اطلاع رسانی 01/07/96

ردیف 

فهرست کلیه تجهیزات فعال مورد نیاز

 

مشخصات فنیتعداد
1RADIOR5000-LMN50015
2FXO-VOIP GATEWAYDVG-5004s40
3GIGABIT POE SWITCHDGS-1008P15
4upsSDC150020
5RCM MODULE150521
6LINECARDM1D11
7BUC3W500
8BUC4W35
9LNBPLL300
10MODEM50005
11مبدل ایزولهITR30002
12REF GENERATORF TYPE2
13SERVERHPDL380G91
14GSM MODEMM13065
15MODEMX155
16BIAS TEEABT6ARSN5
17سوییچWS-C5
18روترCISCO -K92

 

 

 

                                                                  فهرست کلیه تجهیزات غیر فعال موردنیاز

                                                                        تاریخ اطلاع رسانی  01/07/96

 

 

ردیف

 

فهرست کلیه تجهیزات غیر فعال

 

 

مشخصات فنی

تعداد
1آنتن رادیوییHSPA-32.5 D5
2رک دیواری و متعلقاتTRB-600920
3کابینت باطریSBC484020
4CABLECAT61000 M
5CABLERG615000 M
6آنتن رادیوییHSPA-29.5 D15
7آنتنرفلکتور 1.8 و متعلقات80
8آنتنرفلکتور 2.4 و متعلقات10
9کانکتورRG1110000 M
10آنتن رادیوییHSPA-26.5 D2
11آنتنرفلکتور 1.2 و متعلقات100
12CABLERG650000 M
13پیچ کوردپیچ کورد1000
14آنتنرفلکتور 1.2 و متعلقات150
15 پایه آنتنپایه رفلکتور 1.2 و متعلقات50
16آنتنآنتن 4.52