بازرگانی ایران سولار – فراخوان – 10 – سال 1394 – فراخوان خرید یک نسخه Protocol processor AES256 Encryption License

فراخوان شماره 94/10 – فراخوان خرید یک نسخه Protocol processor AES256 Encryption License

شرکت ایران سولار ارایه دهنده خدمات ارتباطات ماهواره ای در نظر دارد خرید تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین کند. لذا از کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان داخلی تقاضا می شود اطلاعات ارتباطی خود را جهت ارسال استعلام خرید، برای این شرکت ارسال نمایند.

تاریخ انتشار: 1394/11/01
آخرین مهلت دریافت پیشنهاد: 1394/12/15

توضیحات: کلیه تجهیزات باید به صورت نو و اصلی (New & Original) باشد.

آدرس و اطلاعات تماس شرکت ایران سولار (سهامی خاص)