بازرگانی ایران سولار – فراخوان – 11 – سال 1394 – فراخوان خرید خدمات تهیه، نصب و بهره برداری پورتال سازمانی

فراخوان شماره 94/11 – فراخوان خرید خدمات تهیه، نصب و بهره برداری پورتال سازمانی

شرکت ایران سولار ارایه دهنده خدمات ارتباطات ماهواره ای، در نظر دارد خدمات تهیه، نصب و بهره برداری پورتال مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید آمادگی خود را به این شرکت اعلام نمایند.

تاریخ انتشار: 1394/11/15
آخرین مهلت دریافت پیشنهاد: 1395/02/15

لذا از کلیه تولید کنندگان داخلی تقاضا می شود اطلاعات ارتباطی خود را جهت ارسال اسناد مناقصه و یا استعلام خرید، برای این شرکت ارسال فرمایند.
آدرس شرکت ایران سولار (سهامی خاص)