سامانه رسیدگی به شکایات

از این طریق می توانید شکایات خود را در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ثبت نمایید.