واحد بازرگانی شرکت ایران سولار- فراخوان شماره یک سال ۱۳۹۵

خرید پایه آنتن 1.8 متری و فایندر

شرکت ایران سولار (سهامی خاص) دارای پروانه ارائه خدمات انتقال داده از طریق ارتباطات ماهواره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ٬ در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات مورد نیاز خود از طریق تولیدکنندگان داخلی به شرح زیر اقدام نماید:

۱-یک عدد پایه آنتن 1.8 متری

۲-یازده دستگاه فایندر

تاریخ انتشار:95/04/10

آخرین مهلت دریافت پیشنهاد:95/04/20

از کلیه تولیدکنندگان داخلی تقاضا میشود اطلاعات ارتباطی خود را جهت ارسال استعلام خرید به این شرکت ارسال فرمایند.

 

آدرس شرکت ایران سولار (سهامی خاص)