فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی

در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی وهمچنین بر اساس موارد تصریح شده در مصوبه شماره 1 جلسه شماره 163 مورخ 29/2/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی(CRA) با موضوع حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات...

فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی

در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی وهمچنین بر اساس موارد تصریح شده در مصوبه شماره 1 جلسه شماره 163 مورخ 92/02/29 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی(CRA) با موضوع حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و...

ایران سولار مناقصه 01 سال 1395 خرید پایه آنتن و فایندر

واحد بازرگانی شرکت ایران سولار- فراخوان شماره یک سال ۱۳۹۵ خرید پایه آنتن 1.8 متری و فایندر شرکت ایران سولار (سهامی خاص) دارای پروانه ارائه خدمات انتقال داده از طریق ارتباطات ماهواره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ٬ در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات مورد نیاز...

بازرگانی ایران سولار – مناقصه – 01 – سال 1395 – مناقصه خرید خدمات تهیه، نصب و بهره برداری پورتال سازمانی

مناقصه شماره 95/01 – مناقصه خرید خدمات تهیه، نصب و بهره برداری پورتال سازمانی شرکت ایران سولار ارایه دهنده خدمات ارتباطات ماهواره ای در نظر دارد خدمات تهیه و نصب و بهره برداری پورتال مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط...

بازرگانی ایران سولار – فراخوان – 11 – سال 1394 – فراخوان خرید خدمات تهیه، نصب و بهره برداری پورتال سازمانی

فراخوان شماره 94/11 – فراخوان خرید خدمات تهیه، نصب و بهره برداری پورتال سازمانی شرکت ایران سولار ارایه دهنده خدمات ارتباطات ماهواره ای، در نظر دارد خدمات تهیه، نصب و بهره برداری پورتال مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط...

بازرگانی ایران سولار – فراخوان – 10 – سال 1394 – فراخوان خرید یک نسخه Protocol processor AES256 Encryption License

فراخوان شماره 94/10 – فراخوان خرید یک نسخه Protocol processor AES256 Encryption License شرکت ایران سولار ارایه دهنده خدمات ارتباطات ماهواره ای در نظر دارد خرید تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین کند. لذا از کلیه تولیدکنندگان و تامین...