ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، دربیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گازحضور یافت

ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، دربیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گازحضوریافت

ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، در بیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گاز

شرکت ایران سولار تامین کننده ارتباطات ماهواره ای صنایع نفت و گاز کشور، همگام با مکتشفین و بهره برداران این صنعت در بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران حضور یافت.
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه، همه سالانه با حضور جمع كثیری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی از تاریخ 16 الی 19 اردیبهشت ماه 1394 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برپا می گردد. رویکرد متفاوت در بیستمین دوره این نمایشگاه بین المللی، حضور شرکت ایران سولار بعنوان ارایه کننده خدمات ارتباطات ماهواره ای درمیان شرکت های نفتی است .
مهندس توکلی مدیرعامل شرکت ایران سولار هدف از حضور یک شرکت ارایه دهنده خدمات ارتباطات ماهواره ای در صنعت نفت وگاز را نیازهای ارتباطی این صنعت به ارتباط در نقاط دورافتاده جغرافیایی دانست و گفت : شرکت های نفتی اغلب درنقاطی از کشور مشغول فعالیت هستند که دسترسی به هیچ نوع وسیله ارتباطی ندارند و شایدتنها راهکار آنها استفاده از ارتباطات ماهواره ای است.
مهندس توکلی گفت: این نیاز اساسی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد توجه قرارگرفته و با ارایه پروانه فعالیت به شرکت های SAP نیاز ارتباطی نقاط دور افتاده به ارتباطات را مرتفع نموده است. وی افزود: شرکت ایران سولار توانسته است با اخذ پروانه فعالیت در این حوزه، نیاز بسیاری از سازمانهای نیازمندارتباطات ماهواره ای بویژه شرکت های نفت و گاز را در نقاط دور افتاده تامین نموده و بعنوان تنها دارنده هاب پشتیبان ارتباطات ماهواره ای از جایگاه خوبی برخوردارباشد.
مدیرعامل ایران سولار گفت: نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، فرصت بسیار خوبی برای آشنایی و تعامل شرکت های نفتی با یک شرکت ارتباطات ماهواره است و ما تلاش می کنیم در این فرصت به معرفی قابلیت ها و توانمندی های ایران سولار به شرکت های نفتی به پردازیم.

ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، دربیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گازحضور یافت
ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، دربیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گازحضور یافت
ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، دربیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گازحضور یافت
ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، دربیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گازحضور یافت
ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، دربیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گازحضور یافت
ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، دربیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گازحضور یافت
ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، دربیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گازحضور یافت
ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، دربیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گازحضور یافت
ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، دربیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گازحضور یافت
ارتباطات ماهواره ای همگام با صنعت نفت، دربیستمین نمایشگاه صنایع نفت و گازحضور یافت