شرکت ایران سولار برای سومین سال پیاپی در نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی – ایران تله کام 2016 شرکت کرد

شرکت ایران سولار برای سومین سال پیاپی در نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016 شرکت کرد

شرکت ایران سولار برای سومین سال پیاپی در نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی – ایران تله کام 2016 شرکت کرد

شرکت ایران سولار (سهامی خاص) نمایشگاه تلکام را فرصتی جهت ارائه و شناسایی بازار های جدید می شناسد. لذا شرکت ایران سولار در نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی – ایران تله کام 2016 – 1395 در سالن اصلی (7و8) در کنار دیگر بازیگران این عرصه حضور پر رنگ داشت و با دیگر بازیگران عرصه ICT به گفتگو و تعامل پرداخت.

در دیدگاه ایران سولار، نمايشگاه‌ تنها براى نمايش کالاها و خدمات و انجام مذاکرات تجارى پيرامون آن ها برگزار نمى‌شوند، بلکه اطلاعات گوناگون در زمينه قيمت‌هاى رقابتى در سطح جهاني، آخرين استانداردهاى کيفي، آخرين پيشرفت‌هاى صنعتي، دستاوردهاى پژوهش علمى و ايده‌هاى اقتصادى – تکنولوژى نيز در خلال برگزارى نمايشگاه‌ها مورد تبادل قرار مى‌گيرند.

در این نمایشگاه افراد و سازمان های بسیاری از غرفه ایران سولار دیدن کردند و با ایران سولار به گفتگو نشستند:

  • مدیر عامل بانک کشاورزی و معاون وزیر
  • وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت
  • معاونین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • مدیر عامل شرکت مبین نت
  • سازمان فضایی ایران
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016
شرکت ایران سولار نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2016