شرکت ایران سولار در راستای تعامل با ذی نفعان کلیدی خود دوره آموزش مخابرات و تکنولوژی iDirect با حضور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیرماه 1395 برگزار کرد.

شرکت ایران سولار در راستای تعامل با ذی نفعان کلیدی خود دوره آموزش مخابرات و تکنولوژی iDirect با حضور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیرماه 1395 برگزار کرد.

شرکت ایران سولار در راستای تعامل با ذی نفعان کلیدی خود دوره آموزش مخابرات و تکنولوژی iDirect با حضور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیرماه 1395 برگزار کرد

شرکت ایران سولار در راستای تعامل سازنده با ذی نفعان و ارزش های سازمانی خود اقدام به برگزاری کلاس آموزشی دوره مقدماتی مخابرات و تکنولوژی iDirect iOM3.3 – در تاریخ 19 الی 21 تیر ماه 1395 نموده است. در این راستا ابتدا مفاهیم اولیه مخابرات ماهواره ای توضیح داده شد و پس از آن اقدام به برگزاری دوره آموزشی iDirect نیز شد. همچنین کلاس عملی این دوره با معرفی اجزای اصلی شبکه و ریموت برگزار گردید.

حمایت مدیر عامل و مدیران ارشد از دانش محوری موجب برگزاری دوره های آموزشی مخابرات، ماهواره و شبکه هدفگذاری روال مدون یکساله برای آموزش شده است. مهمترین رویکردهای شرکت به منظور بهره برداری حداکثر از وجود دانش در راستای افزایش کارایی شبکه و شناسایی نیازمندی‌های مربوط به داده‌ها می باشد.
همچنین رویکرد شرکت ایران سولار تعامل با ذی نفعان کلیدی است که می توان به موارد آموزشی برون سازمانی برای “سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات” اشاره کرد.

شرکت ایران سولار با اجرای این دوره ها سعی در بالا بردن سطح دانش برای خود و ذی نفعان خود کرده است. شرکت ایران سولار با بکارگیری و توسعه کیفی و دانشی کارکنان آن در همه حوزه‌ها خصوصاً در حوزه فنی موجبات رشد کمی و کیفی و ارتقاء جایگاه آنان و بهبود بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) شرکت را فراهم می نماید.

شرکت ایران سولار در راستای تعامل با ذی نفعان کلیدی خود دوره آموزش مخابرات و تکنولوژی iDirect با حضور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیرماه 1395 برگزار کرد.
شرکت ایران سولار در راستای تعامل با ذی نفعان کلیدی خود دوره آموزش مخابرات و تکنولوژی iDirect با حضور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیرماه 1395 برگزار کرد.
شرکت ایران سولار در راستای تعامل با ذی نفعان کلیدی خود دوره آموزش مخابرات و تکنولوژی iDirect با حضور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیرماه 1395 برگزار کرد.
شرکت ایران سولار در راستای تعامل با ذی نفعان کلیدی خود دوره آموزش مخابرات و تکنولوژی iDirect با حضور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیرماه 1395 برگزار کرد.