شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 – FINEX 2016 شرکت کرد.

شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد

شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 – FINEX 2016 شرکت کرد.

شرکت ایران سولار در راستای اهداف کلان و استراتژی ای خود در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 شرکت کرد. شرکت ایران سولار با رویكردی متفاوت جهت هرچه بهتر معرفی كردن شركت در این نمایشگاه حضور بهم رسانید.

ماموریت شرکت ایران سولار در نمایشگاه

نمایش دستاورد ها و توانمندی های شرکت
بوجود آوردن فضای تعامل و مذاکره (B2B و B2C)
بررسی بازار های جدید جهت گسترش فعالیت های شرکت
بررسی بازارهای متنوع در حوزه بانکی کشور

در نمایشگاه نهم 350 شرکت داخلی و خارجی حضور داشته اند در سالن های 31 ، 35 ، 38 ، 40 ، 41 و 44 برگزار گردید. این نمایشگاه با توجه فضای رقابتی پسا برجام استقبال بیشتری نسبت دوره های گذشته صورت پذیرفت.شرکت ایران سولار با هدف “تقویت برندینگ و تعمیق نام ایران سولار” به عنوان ارایه دهنده خدمات ارتباطات ماهواره‌ای، ارائه توانمندی‌های شرکت و معرفی راهکارهای ارتباطات ماهواره‌ای، ارتباط با مشتریان بالقوه شبکه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، شناسایی سرویسهای موردنیاز مشتریان ارتباطات ماهواره ای، تقویت تعامل با رگولاتوری و ارتباط بیشتر با تامین کنندگان با اخذ فضای مناسب در سالن 38 در این نمایشگاه حاضر شد. که مورد استقبال بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار گرفت.

نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه به عنوان یکی از مهمترین رویداد مالی از تاریخ 21 تا 23 تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی تهران برپا شد و از ساعت 10 تا 18 پذیرای علاقه مندان و بازدیدکنندگان این حوزه بود.
این نمایشگاه به عنوان بزرگترین رویداد ایران در زمینه بورس، بانک و بیمه كه سالانه با حضور جمع كثیری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه بورس، بانک و بیمه برپا می گردد تا شركتهای فعال، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازدید کنندگان و متخصصان این عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این عرصه، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را معرفی نمایند.

شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد
شرکت ایران سولار در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1395 - FINEX 2016 شرکت کرد