حضور ایران سولار در نمایشگاه جنبی کنفرانس ملی مدیریت بحران

حضور ایران سولار در نمایشگاه جنبی کنفرانس ملی مدیریت بحران

حضور ایران سولار در نمایشگاه جنبی کنفرانس ملی مدیریت بحران

نمایشگاه جانبی سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران را که در روزهای 24 و 25 آبانماه در برج میلاد برگزار می گردد، وزیرکشور افتتاح می کند.
سازمان مديريت بحران کشور، «سومین كنفرانس ملی مديريت بحران» را با رویکرد مدیریت بحران شهری و روستایی، کاربرد فناوری های نوین، نقش بیمه و مقاوم سازی در کاهش آسیب های اجتماعی و خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه برگزار می نمايد.
از جمله برنامه های جنبی این کنفرانس برگزاری نمایشگاه توانمندی ها در شرایط بحران است که روز یک شنبه 24 آبانماه توسط وزیر محترم کشور افتتاح می گردد.
شرکت ایران سولار قصد دارد، قابلیت های این شرکت در تامین نیازهای ارتباطی شرایط بحران از طریق ارتباطات ماهواره ای را در این نمایشگاه به نمایش بگذارد.
بیش از یک هزار نفر از نمايندگان نهادهای علمی، اجرایی و بخش صنعتی کشور که در اين كنفرانس حضور دارند، از نمایشگاه جانبی کنفرانس بازدید خواهند کرد.

حضور ایران سولار در نمایشگاه جنبی کنفرانس ملی مدیریت بحران
حضور ایران سولار در نمایشگاه جنبی کنفرانس ملی مدیریت بحران
حضور ایران سولار در نمایشگاه جنبی کنفرانس ملی مدیریت بحران
حضور ایران سولار در نمایشگاه جنبی کنفرانس ملی مدیریت بحران
حضور ایران سولار در نمایشگاه جنبی کنفرانس ملی مدیریت بحران
حضور ایران سولار در نمایشگاه جنبی کنفرانس ملی مدیریت بحران
حضور ایران سولار در نمایشگاه جنبی کنفرانس ملی مدیریت بحران
حضور ایران سولار در نمایشگاه جنبی کنفرانس ملی مدیریت بحران