حضور پر رنگ ایران سولار در نمایشگاه های بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری کشور

حضور پر رنگ ایران سولار در نمایشگاه های بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری کشور

حضور پر رنگ ایران سولار در نمایشگاه های بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری کشور

ایران سولار در دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور که از تاریخ 18 الی 21 آبانماه 94 درجزیره کیش برگزار می شود بعنوان حامی رسمی این نمایشگاه ها حضور می یابد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ایران سولار، با توجه به نقش پر اهمیت و ارزنده ارتباطات بویژه ارتباطات ماهواره ای در عصر حاضر، و از سوی دیگر ضرورت تبادل اطلاعات و آشنائی صاحبان صنایع بورس، بانکداری، بیمه، همچنین پژوهشگران و دست اندرکاران این حوزه با آخرین دستاوردهای ارتباطی جهان و درداخل کشور، شرکت ایران سولار به عنوان یکی از ارائه دهندگان برتر خدمت به دارندگان صنایع فوق درایران، از دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور که از تاریخ 18 الی 21 آبانماه سال 94 در جزیره کیش برگزار می شود حمایت می کند.
دراین نمایشگاه اهداف زیرازسوی شرکت ایران سولاردنبال می گردد.
– معرفی آخرین دست آوردها و فناوری های ارتباطات ماهواره ای در خدمت رسانی به صنایع بورس، بانک و بیمه.
– معرفی توانمندی های شرکت ایران سولار وانواع سرویسهای مورد استفاده صنایع بورس ، بانک و بیمه.
– ارتباط مستقیم با صاحبان صنایع در زمینه های موضوعی نمایشگاه و اخذ نظرات و نیازمندی های ارتباطی آنان جهت پیش بینی راهکارهای لازم.
– ارتقاء سطح تعامل با مشتریان بالفعل ایران سولار و بالقوه ارتباطات ماهواره ای.