دوره آموزشی توانمندساز پیمانکاران ایران سولار بزودی برگزار می شود

دوره آموزشی توانمندساز پیمانکاران ایران سولار بزودی برگزار می شود

دوره آموزشی توانمندساز پیمانکاران ایران سولار بزودی برگزار می شود

شرکت ایران سولار با اجرای یک دوره آموزشی iOM و با هدف توانمند سازی پیمانکاران استانی از تاریخ 9 الی 11 خرداد ماه 94 به صورت اختصاصی در مرکز آموزش بابلسر برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی ایران سولار، هدف از برگزاری دوره، ایجاد توانمندی در پیمانکاران و کارشناسان مرکز پشتیبانی شرکت درزمینه عملیات و نگهداری سیستم های ماهواره ای iDirect (iOM) می باشد. دراین دوره آموزشی که از تاریخ 9 الی 11 خردادماه 94 در مرکز آموزش بابلسر برگزار می گردد، نحوه تحویل و تحول تجهیزات در محل سایت به مشتری و موارد مالی مرتبط، توسط اساتید این حوزه آموزش داده می شود.