سرعت پاسخگویی و پشتیبانی مشترکین در ایران سولار افزایش یافت

سرعت پاسخگویی و پشتیبانی مشترکین در ایران سولار افزایش یافت

سرعت پاسخگویی و پشتیبانی مشترکین در ایران سولار افزایش یافت

شرکت ایران سولار به عنوان ارایه دهنده خدمات ارتباطات ماهواره ای، پاسخگویی و پشتیبانی مشترکین را به عنوان یک نیاز پایه و اساسی تعریف نموده و برنامه های ویژه ای برای افزایش سرعت پاسخگویی به اجرا گذاشته است.
مهندس توکلی مدیر عامل شرکت ایران سولاردراین زمینه گفت: با توجه به اهمیت ارتباطات بویژه برای کاربران سازمانی ازقبیل شبکه های بانکی، شرکت های نفتی، شرکت های عمرانی وصنایع بزرگ و زیر بنایی که از ارتباطات ماهواره ای استفاده می کنند، پشتیبانی سریع یکی از نیازهای اساسی و پایه ای محسوب می شود.
ازجمله دلایلی که مشترکین، ارتباطات ماهواره ای را برای تامین نیاز ارتباطی خود استفاده می کنند سرعت درنصب و راه اندازی و برقراری ارتباطات، پوشش وسیع ارتباطات ماهواره ای، سرعت در پشتیبانی آن و در بسیاری ازموارد عدم پوشش کافی و مناسب زمینی است.
توکلی افزود: شرکت ایران سولار به منظور تامین این نیاز مشترکین خود، علاوه بر ایجاد و برقراری شبکه گسترده پشتیبانی در تمام استانهای کشور، باپشتیبانی 24 ساعته توسط مرکز NOC امکان تیکت گذاری درسامانه پشتیبانی به نشانی http://www.iransolar.ir/support فراهم شده است.
همچنین پاسخگویی تلفنی، ارسال پیامک، پست الکترونیک، ارسال فکس و درج پیام فوری در وب سایت شرکت پیش بینی شده است که درافزایش سرعت پاسخگویی به نیازمشترکین نقش فوق العاده ای داشته است. مدیرعامل شرکت ایران سولار افزود: شرکت ایران سولارجلب رضایت مشترکین خود را سرلوحه همه فعالیتهای سازمانی قرارداده وبرای تحقق آن تلاش می کندو از هر گونه نظرات ارزشمند مشتریان استقبال می کند.