فراخوان خرید تجهیزات از تولید کنندگان داخلی

فراخوان خرید تجهیزات از تولید کنندگان داخلی

فراخوان خرید تجهیزات از تولید کنندگان داخلی

شرکت ایران سولار ارایه دهنده خدمات ارتباطات ماهواره ای در نظر دارد خرید تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین نماید.
از کلیه تولید کنندگان داخلی تقاضا می شود اطلاعات ارتباطی خود را جهت ارسال اسناد مناقصه و یا استعلام خرید، برای این شرکت ارسال فرمایند.