مخابرات و فناوری اطلاعات، محرک های نوآوری

مخابرات و فناوری اطلاعات، محرک های نوآوری

مخابرات و فناوری اطلاعات، محرک های نوآوری

به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی در سال 2015 و همچنین، یکصد و پنجاهمین سالگرد تأسیس اتحادیه جهانی مخابرات، هولین ژائو سال 2015 را با نام “مخابرات و فناوری اطلاعات: محرک های نوآوری” نامگذاری کرد.

متن پیام هولین ژائو، دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات در سال 2015:
امسال، سال 2015، گویای یکصد و پنجاهمین سالگرد تأسیس اتحادیه جهانی مخابرات است. از سال 1865، که اتحادیه جهانی مخابرات تأسیس شد، تا کنون این اتحادیه شهرت اش رابه عنوان یکی از قوی ترین و کارآمدترین سازمان های جهان به اثبات رسانده است. اتحادیه جهانی مخابرات فعالیت خود را در نقش نهاد تخصصی سازمان ملل متحد و قدیمی ترین عضو آن ادامه داده و برای پرداختن به امور روزآمد مخابراتی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی جهان به تلاش خود ادامه خواهد داد.
تاریخچه شایان توجه این اتحادیه، نقش درخشان خود را در عمل، با مرتبط ساختن جهان به پیشرفته ترین و نوآورانه ترین ابزارهای ارتباطی، از تلگراف گرفته تا فناوری های باند پهن اینترنت و موبایل به نمایش می گذارد و ما شاهدیم که این فناوری ها امکان برقراری ارتباط همگان را در هر جا و هر زمان با دوستان، خانواده، رفقا و حتی اشیاء بی جان فراهم ساخته اند. همانگونه که ما با بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سالگرد تأسیس اتحادیه، به دستاوردهای گذشته خود با غرور نگاه می کنیم، با پاسخگویی به تحولات پر شتاب فضای جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، به آینده نیز می نگریم.
نوآوری های برآمده و سرچشمه گرفته از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و اجرای این فناوری ها، تمام عرصه های زندگی ما را فرا گرفته است. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی عوامل شکل دهی دستور کار توسعه و دستیابی به اهدافمان در راستای توسعه پایدار پس از سال 2015 نیز می باشند. در طول سال 2015 ، رویدادهایی را ساماندهی خواهیم کرد تا فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی را به عنوان محرک های نوآوری، هم در داخل اتحادیه جهانی مخابرات و هم در سرتاسر جهان پر رنگتر از پیش برای بزرگداشت این نقطه تحول و یکصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس به نمایش در آورند.
اینجانب از شما (اعضای اتحادیه) دعوت به عمل می آورم تا همگام با ما مراسم برگزار کرده و در این رویدادها مشارکت نمایید؛ افزون بر این، از شما خواهانم، حمایت و کمک های خود را در راستای برآورده ساختن پایبندی مان به مرتبط ساختن همه در سرتاسر جهان ارایه فرمایید.
من از صمیم قلب در بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس اتحادیه جهانی مخابرات، سال پرباری را برایتان آرزو دارم.

هولین ژائو
دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات