مدیرعامل ایران سولار درگفتگو با مجله دنیای حفاظت

مدیرعامل ایران سولار درگفتگو با مجله دنیای حفاظت

احمد توکلی مدیر عامل شرکت ایران سولار درگفتگو با مجله دنیای حفاظت

در حوزه ی امنیت ارتباطات و اطلاعات باید به شکلی مدیریت کنیم که به سمت تولید داخلی پیش برویم. احمد توکلی مدیرعامل شرکت ایران سولار در گفتگوی اختصاصی با مجله دنیای حفاظت به لزوم امنیت در دنیای امروز چنین اظهار نظر کرد، اقتصاد زیربنای زندگی اجتماعی است و امنیت زیربنای رشد اقتصادی محسوب می شود. از آنجایی که ارتباطات از حوزه ی کشور و اقلیمی خارج شده و شرکت ها و کشورهای مختلف با تهدیدات امنیتی مختلفی روبرو هستند و در نتیجه بدیهی است که شرکت ها و سازمان های ما باید بیشترین اطلاعات و جدیدترین فن آوری ها را به کار بگیرند.
وی با اشاره به این که عمده ی محصولات کشور در حوزه ی امنیت ارتباطات از خارج کشور تهیه می شود، حرکت به سمت تولید در این بخش را ضروری دانست و گفت، ما به دلیل حضور نیروهای جوان و استعدادهایی که در کشور نهفته است و انگیزه ای که ملت ما دارند، باید به شکلی مدیریت کنیم که به سمت تولید داخلی پیش برویم. توکلی در ادامه با اشاره به دغدغه های موجود در این حوزه چنین اظهار نظر کرد، یکی از نگرانی های ما تهیه کردن تجهیزات است که به دلیل تحریم ها با مشکلات زیادی روبرو شده ایم. سیستم های این صنعت هر روزه در حال تغییر هستند و نیاز به ارتقا دارند و مجبور هستیم که هزینه های زیادی را برای ارتقای آنها بپردازیم، اما اگر در این زمینه بومی سازی کنیم، با هزینه های کمتری می توان کار ارتقای سیستم ها را انجام داد.
مدیرعامل شرکت ایران سولار همچنین گفت، مسئله ی دیگر این حوزه جوانان ما هستند. اگر جوانان ما بتوانند به صورت بالفعل وارد این حوزه شوند، توانمندی و شایستگی لازم را دارند که بتوانند باعث پیشرفت شوند. امثال ما که عمری را در این صنعت گذاشته ایم بایستی زمینه را برای ورود جوانان به این حوزه فراهم سازیم. وی در ادامه با اشاره به صنعت ICT گفت، در یک سال و نیم گذشته در این حوزه تصمیمات خوبی گرفته شده و فعالیت هایی که در این حوزه انجام شده جای تقدیر و تشکر دارد. امیدوارم در زمینه ی امنیت اطلاعات نیز کار با قدرت پیش رود و از شرکت های خصوصی در این حوزه استفاده شود که بسیار می توانند راهگشا باشند.